"Działamy w oparciu o przekonanie, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje odnośnie swojego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i rozumie siebie"

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży to organizacja pożytku publicznego – KRS:000071941.które powołało do życia"Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci - PROM" z siedzibą w Łodzi, przy ul. Jaracza 40. Jest to niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza, która działa już ponad 20 lat.

Służymy pomocą dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym oraz rodzinom w obszarze problemów wychowawczych, trudności rozwojowych, zaburzeń emocjonalnych i zachowania oraz kłopotach wynikających z kontaktów ze środkami psychoaktywnymi, uzależnienia i przemocy w rodzinie.

Stowarzyszenie i Ośrodek

Założycielem Stowarzyszenia i Ośrodka PROM był Witold Skrzypczyk przy współudziale i wsparciu żony, Anny Pietrzak. W swoich początkach, w 1992 r. ośrodek funkcjonował jako część ośrodka leczenia uzależnień dla dorosłych przy jednej z łódzkich fundacji.

Ośrodek usamodzielnił się w 1995 r. dzięki powołaniu do życia Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia została Anna Pietrzak a wieloletnim dyrektorem ośrodka, który przyjął nazwę: Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM, był Witold Skrzypczyk.

Wspieramy radą rodziny w problemach dotyczących uzależnień obsługując ogólnopolski telefon zaufania.

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku

w godz. 14:00-20:00

801 14 00 68

Nie chcesz dzwonić?

Napisz do nas!

pomoc(at)pomaranczowalinia.pl

Realizacja statutowych celów Stowarzyszenia możliwa jest dzięki wsparciu