Witold Skrzypczyk - Założyciel Ośrodka


mgr Witold Skrzypczyk pedagog (UW), certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki uzależnień w społecznościach lokalnych. Trener umiejętności społecznych „Life Skills for Employability”. Wykładowca akademicki, autor programów i procedur profilaktycznych tj. "Tak czy Nie", "Razem", "Jestem O.K!", "TUKA/N", "MOPR", " Jestem sobą", „TROP” , „TROpiK” . Autor publikacji i artykułów z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. Kawaler Orderu Uśmiechu (2003), za pracę profilaktyczną odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004).


Aktualności   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie  
PROM© 2004   powered by Smoq :)