Fundacja ETOH z Warszawy i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zapraszają do wzięcia udziału w superwizji grupowej dla osób, które na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą wychowującymi się w rodzinach dysfunkcyjnych, przejawiającymi różnego rodzaju trudności w sferze poznawczej oraz emocjonalno- społecznej, narażonych na różnego rodzaju zakłócenia w przebiegu procesów rozwojowych. W szczególności zapraszamy: socjoterapeutów, psychologów i pedagogów szkolnych, wychowawców świetlic środowiskowych, wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Superwizje będą się odbywały w trzech lokalizacjach: w Łodzi (2 grupy superwizyjne) dla osób z woj. łódzkiego, Toruniu (jedna grupa) dla osób z woj. kujawsko- pomorskiego i w Gdańsku (jedna grupa) dla osób z woj. pomorskiego. Każda grupa liczyć będzie nie więcej niż 10 osób, przewidujemy 6 spotkań superwizyjnych dla każdej grupy w okresie wrzesień – początek grudnia 2020 r., czas trwania każdego spotkania to 3 godziny dydaktyczne. Obecność na wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa.

Osoby zakwalifikowane na superwizje otrzymają szczegółowe informacje dotyczące miejsca prowadzenia spotkań oraz dokładnych terminów.

Formularz zgłoszeniowy na na superwizje prosimy przesłać do 17 sierpnia 2020 roku na adres e-mailowy:azdunek@etoh.edu.pl lub faxem: 22 836 80 81.
Udział w superwizjach jest bezpłatny.

Superwizje będą prowadzili trenerzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, posiadający wieloletnie doświadczenie w pomaganiu dzieciom i ich rodzinom oraz w obszarze socjoterapii.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem:
Aneta Zdunek
Fundacja ETOH

tel. 608 608 197;
e-mail:azdunek@etoh.edu.pl

Pobierz Formularz zgłoszeniowy