Czwarta edycja programu profilaktyki uniwersalnej WIR (Warsztaty Integracji Rówieśniczej)

Dzięki współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Ministerstwem Zdrowia i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w roku szkolnym 2019/2020 realizujemy czwartą edycję programu WIR, po raz trzeci dla liderów młodzieżowych ze szkół podstawowych. W tym roku profilaktyczne projekty uczniowskie skierowane do swoich kolegów i koleżanek realizowane będą przez uczniów szkół podstawowych nr: 29,34,46,67,113,162,169,170. Tematyką projektów będzie przeciwdziałanie uzależnieniom chemicznym, behawioralnym, przemocy oraz cyberprzemocy.