Współpraca z akademią muzyczną w Łodzi

Od października 2019 roku we współpracy z Akademią Muzyczną w Łodzi, realizujemy program stażów dla studentów Akademii. Dzięki stażom, nasz program wzbogacił się o zajęcia poświęcone ekspresji i pracy z ciałem - terapia poprzez ruch i taniec. Zajęcia będą dostępne nieodpłatnie dla beneficjentów grupy: Warsztaty Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych.