alateen...

Konferencje »

GRUPY SAMOPOMOCOWE ALATEEN

Ośrodek PROM w swych działaniach dotyczących pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych funkcjonuje w oparciu o filozofię wspólnoty Alateen, stąd też ważnym działaniem Ośrodka jest wspieranie grup samopomocowych wykorzystujących w swojej pracy filozofię Dwunastu Kroków, wywodzącą się ze wspólnoty Anonimowych Alkoholików.
Od 1992 r. Ośrodek organizuje turnusy dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, kreujące liderów grup samopomocowych Alateen, jest także organizatorem i współorganizatorem sympozjów i konferencji propagujących filozofię Dwunastu Kroków, jako metodę powrotu do zdrowia.
W siedzibie Ośrodka odbywają się spotykania - mityngi grupy Alateen (dzieci alkoholików w wieku 12 - 18 lat) oraz spotkania - mityngi DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).

PREAMBUŁA
wprowadzenie do programu Alateen:

Alateen, część grup rodzinnych Al-Anon, jest wspólnotą młodych ludzi, na których życie wpłynął alkoholizm któregoś z rodziców lub innej bliskiej osoby. Pomagamy sobie wzajemnie, dzieląc się doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną, ponieważ wpływa na emocje, a często również na zdrowie fizyczne członków rodziny. Wprawdzie nie jesteśmy w stanie zmieniać ani kontrolować zachowania naszych rodziców, jednak możemy oddzielić się wewnętrznie od ich problemów, nie przestając jednocześnie ich kochać. Nie dyskutujemy na tematy religijne, ani nie zajmujemy się żadnymi problemami z zewnątrz. Naszym jedynym celem jest rozwiązywanie własnych problemów. Staramy się o zachowanie anonimowości naszych członków, jak również o anonimowość alkoholików. Przez stosowanie Dwunastu Kroków zaczynamy dojrzewać psychicznie, emocjonalnie i duchowo. Jesteśmy wdzięczni Alateen za program zdrowienia, dzięki któremu możemy w pełni cieszyć się życiem.

 • Boże, użycz mi pogody ducha
 • Abym godził się z tym, czego zmienić nie mogę,
 • Odwagi abym zmieniał to, co zmienić mogę,
 • I mądrości, abym odróżnił jedno od drugiego.

DWANAŚCIE KROKÓW ALATEEN

 • Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholizmu naszych bliskich, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
 • Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
 • Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
 • Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
 • Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 • Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
 • Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 • Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
 • Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 • Prowadziliśmy nadal obrachunek osobisty, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.
 • Dążyliśmy, poprzez modlitwę i medytację, do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
 • Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym dzieciom alkoholików i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

DWANAŚCIE TRADYCJI ALATEEN

 • Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Alateen.
 • Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy.
 • Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.
 • Jedynym warunkiem przynależności do Alateen jest posiadanie bliskiej osoby, która ma problem alkoholowy.
 • Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub Alateen, Al-Anon oraz AA jako całości.
 • Każda grupa Alateen ma jeden główny cel: nieść pomoc dzieciom alkoholików. Realizujemy to przez stosowanie Dwunastu Kroków AA w naszym życiu oraz przez zrozumienie i dodawanie otuchy naszym bliskim.
 • Alateen, jako część grup rodzinnych Al-Anon, nigdy nie powinien popierać, finansować ani użyczać nazwy żadnym instytucjom czy przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu. Powinniśmy współpracować z AA.
 • Każda grupa powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.
 • Działalność we wspólnocie powinna na zawsze pozostać honorowa; dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach Alateen.
 • Alateen nigdy nie powinien stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji, bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.
 • Grupy Alateen nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza wspólnoty, ażeby nasze imię nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki.
 • Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachować osobistą anonimowość wobec prasy, radia, telewizji i filmu. Powinniśmy też strzec anonimowości wszystkich członków AA.
 • Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

SPIS GRUP ALATEEN

 • Dom Kultury "Promyk - nadzieja"
  12-230 Biała Piska,
  ul. Słowackiego

 • 12-230 Biała Piska,
  ul. Konopnckiej,
  tel. 0-87/ 423 93 79 (425 94 40)

 • "Promyk Słońca"
  21-500 Biała Podlaska,
  ul. Janowska 17,
  tel. 0-83/ 342 21 98

  21-500 Biała Podlaska,
  ul. Wyszyńskiego 55/53
  Plebania

 • Klub Abstynenta
  39-200 Dębica,
  Rynek 40

 • Młodzieżowy Punkt Konsultacji i Terapii
  62-600 Koło,
  ul. Wojciechowskiego30,
  tel. 0-63/ 272 64 21

 • "Iskierka"
  78-100 Kołobrzeg,
  ul. Kniewskiego 11

 • Klub Abstynenta Grupa "Nihil desperandum"
  26-900 Kozienice,
  ul. Warszawska 47,
  tel. 0-48 611 03 00,
  0-48 611 03 02

 • Klub Abstynenta "Trzeźwość"
  99-300 Kutno,
  Wilcza 5a

 • Młodzieżowy Ośrodek Szkoleniowo - Terapeutyczny "MOST"
  Fundacja "ARS - VITA"
  99-300 Kutno,
  ul. Oporowska 20,
  tel. 0-24 355 66 68
  lub 0-24 253 31 49

 • Stowarzyszenie "Tęcza" "Gumisie"
  92-503 Łódź,
  ul. Smetany 4 m. 82,
  tel. 0-42/ 671 00 77

 • "Nadzieja" - Stowarzyszenie Abstynentów, Klub "Pod Wielbłądem"

  93-154 Łódź,
  ul. Malczewskiego 4,
  tel. 0-42/ 682 54 50

 • Profilaktyczno- Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM
  90-252 Łódź,
  ul. Jaracza 40,
  tel. 0-42/ 630 03 73

  Świetlica Terapeutyczna MOPS
  92-235 Łódź,
  ul. Szpitalna 12,
  tel. 0-42/ 674 57 18

 • Klub Abstynenta "Pod gruszą" Grupa Alateen
  64-400 Międzychód,
  ul. Kaczmarka 1,
  tel. 0-95/ 748 37 46

 • "Sami swoi"
  07-430 Myszyniec,
  Pl. Wolności 28,
  tel. 0-29/ 772 11 47

 • "Dzieci Słońca"
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
  ul. Warszawska 7,
  tel. 0-22/ 775 20 13

 • Dom Parafialny
  Olsztyn,
  ul. Jagiellońska

 • Grupa "Jestem"
  10-685 Olsztyn,
  ul. Barcza 2

 • "Płomień"
  72-010 Police,
  ul. Bankowa 118,
  tel. 0-91/ 318 04 20

 • "Laydusie"
  97-200 Tomaszów Mazowiecki,
  ul. Św. Antoniego 55,
  tel. 0-44/ 723 25 81

  97-200 Tomaszów Mazowiecki,
  ul. Oscara Lange,
  tel. 0-44/ 723 98 75

 • "Promyk"
  08-100 Siedlce,
  ul Kurpiowska 3

 • Ośrodek Pomocy Rodzinie "Erka" Grupy "Granica", "Nadzieja"
  70-035 Szczecin,
  ul. Kolumba 60,
  tel. 0-91/ 488 42 50

 • 70-452 Szczecin,
  ul. Ofiar Katynia 1

 • Dom Parafialny przy Kościele NMP
  86-100 Świecie,
  ul. Sądowa 21

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce"
  58-100 Świdnica,
  ul. Długa 33,
  tel. 0-74/ 52 52 90

 • Alateen "Arka"
  72-600 Świnoujście,
  ul. Dąbrowskiego 4,
  tel. 0-91/ 321 56 97

 • Stowarzyszenie "ASLAN"
  00-162 Warszawa,
  ul. Dzielna 5/28,
  tel.0-22/ 831 00 06

 • "Przy Kościele"
  03-563 Warszawa,
  ul. Trocka 6

 • Przystanek Trocka
  Warszawa,
  ul. Karolkowa 48

 • "Zaufanie"
  98-400 Wieruszów,
  ul. Wrocławska 4,
  tel. 0-62/ 783 17 52

 • Stowarzyszenie "Ważna Róża"
  07-200 Wyszków,
  ul. 1 Maja 13/9

 • "Świetliki"
  07-200 Wyszków,
  ul. Aleja Róż 3,
  tel.0-29/ 743 09 60

 • "Świetlik" Świetlica Profilaktyczno- Wychowawcza
  96-300 Żyrardów,
  ul. Waryńskiego 25 m.1
Aktualności   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie  
PROM© 2004   powered by Smoq :)