Kadra

Nasz zespół terapeutyczny: psychologowie, pedagodzy, terapeuta uzależnień, pracownik socjalny, lekarz psychiatra, prawnik; realizują nieodpłatne usługi w formie konsultacji, poradnictwa, psychoterapii oraz warsztatów profilaktycznych i korekcyjnych.

Służymy pomocą dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym oraz rodzinom w obszarze problemów wychowawczych, trudności rozwojowych, zaburzeń emocjonalnych i zachowania oraz kłopotach wynikających z kontaktów ze środkami psychoaktywnymi, uzależnienia i przemocy w rodzinie.

Anna Pietrzak

Filolog (Uniwersytet Warszawski), instruktor terapii uzależnień, (Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia- Warszawa). Współzałożycielka Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka Młodzieży i Dzieci PROM w Łodzi, prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Łodzi. Staż w placówce dla uzależnionej młodzieży Rosecrance – Maryland, USA, staż na obozie terapeutycznym „Strzyżyna” w pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa), realizatorka programów profilaktycznych i programów promocji zdrowia. Szkolenia i staże w zakresie pracy z pacjentem w placówkach terapii uzależnień. Współpraca ze Stowarzyszeniem Studio Integracji - prowadzenie zajęć muzycznych z osobami z niepełnosprawnościami - uzdolnionymi artystycznie.