Działania Ośrodka

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM powstał w 1992 roku. Głównym celem Ośrodka jest prowadzenie działalności oświatowej w zakresie rozwijania, kształtowania i promowania aktywności dzieci i młodzieży oraz działania profilaktyczno-wychowawcze w zakresie usuwania skutków powstawania niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży a także ich rodzin, oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez:
organizowanie stałych zajęć dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin organizowanie szkoleń i seminariów podnoszących wiedzę merytoryczną osób pracujących z młodzieżą, organizowanie programów na zlecenie instytucji i osób fizycznych W ciągu kilku lat działalności Ośrodek stał się ważnym centrum profilaktycznym, nie tylko na terenie Łodzi i województwa, ale także na terenia kraju, miejscem dostępu do profesjonalnej pomocy oraz miejscem szkoleń dla grup zawodowych pracujących z dziećmi i młodzieżą. Istotnym celem działań Ośrodka jest wspieranie demokracji i dążenie do budowania zdrowej społeczności lokalnej.

Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 10 - 21 lat i realizuje następujące programy:

 • Program Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego
  od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 20.00 tel. (0-42) 630 03 73
 • Program informacji i konsultacji dla rodziców - POMARAŃCZOWA LINIA
  od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 20.00 tel. 801 14 00 68
 • Program korekcyjny - terapia indywidualna i grupowa
 • Grupy samopomocowe (Alateen, DDA)
 • Program dla stażystów
 • Młodzieżowa Poczta Zaufania - M P Z
 • Programy profilaktyczne
 • Szkolenia

e-mail: prom@prom.org.pl

Zadania i programy o zasięgu regionalnym realizujemy we współpracy z Wydziałem Edukacji i Wydziałem Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, oraz Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Przy realizacji zadań i programów o zasięgu ogólnopolskim współpracujemy:

Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu » www.men.waw.pl
Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych » www.parpa.pl
Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży » www.pcf.org.pl
Aktualności   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie  
PROM© 2004   powered by Smoq :)