POMARAŃCZOWA LINIA » 801 140 068
(płatne 1 impuls)

Informacje i konsultacje pn.- pt. 14:00-20:00 pod numerem telefonu 801 140 068

Ogólnopolska linia telefoniczna w zakresie informacji i konsultacji dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających inne środki psychoaktywne (narkotyki, dopalacze, leki, itp.) Pomarańczowa Linia - to program przede wszystkim dla rodziców którzy mają kłopoty wychowawcze z dziećmi pijącymi alkohol i zażywającymi narkotyki. Głównym celem programu jest wstępna konsultacja telefoniczna oraz pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek zajmujących się tego rodzaju problematyką. Ośrodek dysponuje ogólnopolską bazą danych dotyczącą leczenia uzależnień oraz miejsc pomocy dla osób dotkniętych problemem uzależnień.
Program jest realizowany we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
» www.parpa.pl.
oraz z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
» www.rcpslodz.pl.


zobacz PUNKTY KONSULTACYJNE

Aktualności   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie  
PROM© 2004   powered by Smoq :)
modified 2013 by TM