MOPR...

TUKA/N »
Wirus »
TROPIK »
Jestem sobą »
DDA »
MOPR »

Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze

Młodzieżowy System Wsparcia Rówieśniczego - program profilaktyczny dla młodzieży
Autorzy: Witold Skrzypczyk oraz zespół ośrodka PROM

Profilaktyka szkolna realizowana poprzez wolontariat młodzieżowy

MOPR jest pierwszą propozycja masowego, długotrwałego oddziaływania profilaktycznego na dużą populację uczniów. Program obejmuje na zasadzie pośrednich odbiorców wszystkich uczniów i nauczycieli w szkołach realizujących program poprzez aktywne działania pomocowe, dostęp do baz informacyjnych oraz naśladowanie zachowań uczestników "Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego".

MOPR jest przykładem alternatywnych form aktywności dla młodzieży, która często spotyka się w środowisku rówieśniczym z przemocą i używkami. Program umacnia młodych ludzi w przekonaniu, że można bawić się, pracować, tworzyć grupę rówieśniczą bez przemocy, agresji i używek. Proponowane młodych programie warsztaty inspirują młodych ludzi do efektywnej, wzajemnej współpracy z rówieśnikami. W trakcie trwania realizacji programu młodzi ludzie odnoszą korzyści indywidualne (wzmocnienie poczucia własnej wartości, pewności siebie w kontaktach interpersonalnych, wiedza na temat używek). Przede wszystkim jednak uzyskaną wiedzę i zdobyte umiejętności pomagają im w tworzeniu konstruktywnych grup rówieśniczych w środowisku szkolnym.

Efekty realizacji programu są długoterminowe: przeszkoleni nauczyciele i uczniowie realizują program w gimnazjach poprzez utworzenie punktów konsultacyjnych, oraz rozwój w umiejętności w zakresie działań pomocowych. Szkoła zajmuje istotne miejsce w życiu młodego człowieka - w szkole kontaktuje się z rówieśnikami, wymienia opinie, uczy się bycia członkiem grupy rówieśniczej. MOPR daje szansę funkcjonowania w zdrowej społeczności szkolnej, obcowania z korzystnymi wzorcami zachowania, doświadczenia te modelowały zdrowy styl życia (np. bez używek) nie tylko MOPR-owcom ale także pozostałym uczniom w szkole.

Realizacja programu MOPR sprawia że szkoła staje się nie tylko miejscem nauczania, ale również miejscem niesienia rówieśniczej pomocy, wsparcia rówieśniczego, miejscem powstawania konstruktywnych grup młodzieży zaangażowanej w aktywność na rzecz innych osób, promującej przyjaźń, pomoc, zrozumienie, wsparcie. Współpraca nauczyciel - uczeń wpływa istotnie na utworzenie wzajemnej sieci pomocy, zrozumienia, akceptacji w społeczności szkolnej. uruchomienie punktów konsultacyjnych pozwoli na natychmiastowe działanie wolontariuszy i nauczycieli na rzecz uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i uzależnieniami.

zobacz
Schemat realizacji programu "Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego"

AktualnoPci   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie   Dodaj wpis
PROM© 2004   powered by Smoq :)
modified 2013 by TM