Jestem sobą

TUKA/N »
Wirus »
TROPIK »
Jestem sobą »
DDA »
MOPR »Program edukacyjno - rozwojowy dla młodzieży
Autorzy programu: Witold Skrzypczyk, Joanna Malinowska, Beata Morawska

Cel programu:

Uświadomienie sobie potrzeby samorealizacji i rozpoczęcie procesu aktywnego jej zaspokajania.

Program przeznaczony jest dla młodzieży 16-18 -letniej. Zajęcia obejmują 15 sesji warsztatowych o charakterze edukacyjno - rozwojowym z zakresu umiejętności społecznych.

Program edukacyjno - rozwojowy dla młodzieży jest próbą przybliżenia uczestnikom wizerunku własnej osoby, zaakceptowania siebie takiego jakim się jest oraz zmotywowania do stałego zajmowania się własnym rozwojem. Idea programu oparta jest na przekonaniu, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje odnośnie swojego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i rozumie siebie. Program obejmuje rozwój osobisty, nabywanie lepszych umiejętności komunikacji między ludźmi, kształtowanie umiejętności przywódczych, podejmowanie konstruktywnych decyzji w ważnych sprawach życiowych. Głównym celem programu jest uświadomienie sobie potrzeby samorealizacji i rozpoczęcie procesu aktywnego jej zaspokajania, który promowałby działania związane ze zdrowym stylem życia. Działania takie powinny obejmować naukę umiejętności przewodzenia w grupie, podejmowania i realizacji nowatorskich pomysłów oraz trenowanie samodzielności. W działaniach tych główny nacisk położony jest na zaangażowanie samej młodzieży.

Poszczególne sesje zawierają następujące obszary tematyczne:

 • Zasady pracy grupowej
 • Umiejętność porozumiewania się
 • Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć
 • Jak radzić sobie z trudnymi uczuciami?
 • Stres - jak sobie radzić?
 • Uczciwość, akceptacja, tolerancja
 • Bliskość, przyjaźń, miłość
 • Poczucie własnej wartości
 • Określanie granic własnego terytorium.
 • Środki psychoaktywne - jak sobie radzić?
 • Bądź sobą pośród innych
 • Podejmowanie decyzji
 • Realizowanie marzeń
 • Świat, w którym żyję
 • Nie jesteś sam

Metody realizacji programu:

Program jest realizowane na grupie terapeutycznej (rotacyjnej lub zamkniętej). Sesje są ustrukturalizowane i zawierają następujące elementy:

 • Mikroedukacja
 • Ćwiczenia warsztatowe (grupowe i indywidualne)
 • Prace indywidualne
 • Fantazja sterowana i wizualizacja.
 • Omówienia (zgodnie z zasadami pracy grupowej)

Program zakłada również realizację zadań między kolejnymi sesjami (prace domowe).
Aktualności   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie   Dodaj wpis
PROM© 2004   powered by Smoq :)
modified 2013 by TM