TROpiK

Trening Relacji Opiekuńczych i Kontroli zachowań

Program wczesnej interwencji

TUKA/N »
Wirus »
TROPIK »
Jestem sobą »
DDA »
MOPR »Cel programu:

 • Zmniejszenie ryzyka uzależnień behawioralnych poprzez trening kontroli zachowań.
 • Uświadomienie potrzeby wzajemnego wspierania się w rodzinie oraz zainicjowanie procesu aktywnego jej zaspokajania.

Głównym celem programu jest wzmocnienie umiejętności kontroli zachowań oraz uświadomienie potrzeby wzajemnego wspierania się dzieci i rodziców niezbędnej do prowadzenia zdrowego stylu życia. TROpiK obejmuje 9 sesji warsztatowych o charakterze edukacyjno – rozwojowym, osobno dla rodziców i dla młodzieży, realizowanych w tym samym czasie oraz trzy sesje wspólne (schemat realizacji programu str.19). Przed sesjami wspólnymi rodzice i młodzież spotykają się oddzielnie na sesjach punktowych.

W sumie program składa się z 9 sesji równoległych (9 sesji rodzicielskich i 9 sesji młodzieżowych) oraz 3 sesji wspólnych, przed którymi uczestnicy w swoich grupach wypełniają ankiety punktowe. Ewaluacja programu polega na wypełnieniu przez rodziców i dzieci ankiet ewaluacyjnych przed rozpoczęciem programu i po jego zakończeniu. Porównanie odpowiedzi w poszczególnych obszarach problemowych daje informacje o ewentualnych zmianach w relacjach i zachowaniach. Uzyskanie informacji o trwałości ewentualnych zmian wymaga dodatkowego badania ankietowego (odroczonego w czasie).

Metody realizacji programu:

Program jest realizowany na grupach spotkaniowych. Sesje są ustrukturalizowane i zawierają następujące elementy:

 • Edukacje (poparte materiałami i/lub slajdami)
 • Ćwiczenia warsztatowe (grupowe i indywidualne)
 • Prace indywidualne
 • Omówienia (zgodnie z zasadami pracy grupowej)

Program zakłada również realizację zadań między kolejnymi sesjami (prace domowe).

Poszczególne sesje zawierają następujące obszary tematyczne:

Grupa dla młodzieży:

 • Praca w grupie
 • Umiem rozmawiać i dbać o pierwsze wrażenie
 • Potrafię słuchać
 • Decyzje pozornie nieistotne
 • Chcę podejmować świadome decyzje
 • Radzę sobie z emocjami. Znam swoje granice
 • Od uczciwości do miłości – do czego służą relacje?
 • Znam swoją wartość
 • Chcę być sobą

Grupa dla rodziców:

 • Rodzina
  Czego rodzina uczy dorosłych i dzieci – o funkcjach i zadaniach rodziny
 • Role i zadania w rodzinie
  Rola matki, rola ojca, znaczenie postaw rodzicielskich
 • Dialog czy monolog
  Jak rozmawiać by każdy wyszedł na swoje
 • Trudne emocje
  Jak przerywać błędne koło nieprzyjemnych emocji i niekonstruktywnych zachowań
 • Świadomość wielopokoleniowa
  Jak korzystać z własnych doświadczeń z dzieciństwa, aby być spełnionym rodzicem?
 • Odpowiedzialność
  Rozsądek i uczucia przy podejmowaniu decyzji w sytuacjach kryzysowych
 • Miłość, godność i szacunek
  Jak dbać o „dobre klimaty” w rodzinie?
 • Realia i pozory
  Jak rodzice interpretują zachowania dzieci i ile w tym błędów, jak dzieci interpretują zachowania rodziców i kiedy mają rację
 • Jak żyć w zgodzie ze sobą?
  Jak zmieniać marzenia na program życia?

Grupy wspólne:

 • Moje miasto
 • Odpowiedzialność
 • Familiada

Program wspierany finansowo przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii

Aktualności   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie   Dodaj wpis
PROM© 2004   powered by Smoq :)
modified 2013 by TM