program...

TUKA/N »
Wirus »
TROPIK »
Jestem sobą »
DDA »
MOPR »Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM jest placówką ambulatoryjną, pacjenci Ośrodka to przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna oraz ich rodzice, przeważnie kierowani do Ośrodka przez pedagogów szkolnych oraz inne placówki współpracujące ze szkołami i z ośrodkiem PROM. Większość działań terapeutycznych odbywa się w godzinach popołudniowych. Podstawowa oferta Ośrodka to:

Konsultacje lekarza psychiatry, psychologa i kuratora rodzinnego.

Grupy psychoedukacyjne dla młodzieży i dla dorosłych:
  • grupa wstępna dla dzieci i młodzieży
  • grupa edukacyjna dla rodziców

Terapia indywidualna i grupowa:
  • dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania (10 - 13 lat)
  • dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania (14 - 18 lat)
  • dzieci i młodzież eksperymentująca ze środkami psychoaktywnymi
  • DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) - dla dorosłych

Grupy zajęciowe dla młodzieży:
  • grupa rozwoju osobistego dla młodzieży (17 - 21 lat)
  • Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze MOPR

Średni okres uczęszczania na zajęcia terapeutyczne to okres od 6 miesięcy do 1 roku.
Aktualności   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie  
PROM© 2004   powered by Smoq :)
modified 2013 by TM