Klauzula informacyjna RODO

Państwa dane osoboweprzekazane podczas spotkania pierwszego kontaktu lub kolejnych spotkań diagnostycznych/terapeutycznych to m.in.:

 • nazwisko i imiona,
 • adres miejsca zamieszkania, adres korespondencyjny,,
 • numery kontaktowe/ adres e-mail,,
 • informacje dotyczące miejsca realizowania kształcenia (dotyczy dzieci i młodzieży,
 • w uzasadnionych przypadkach dane z dostarczonej dokumentacji medycznej lub miejscach ,

Powierzone dane osoboweadministrowane są przez: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży reprezentowane przez Prezesa. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Profilaktyczno - Rozwojowego Ośrodka Młodzieży i Dzieci PROM oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 25.05.2018r., mającym na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Powyższe dane wykorzystujemy w następujących celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych Stowarzyszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO), takich jak: przechowywanie i umieszczanie w sprawozdaniach danych osób korzystających z usług świadczonych w ramach działań statutowych Stowarzyszenia
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1d RODO), poprzez korzystanie z informacji zawartych w karcie pacjenta przez osoby wchodzące w skład zespołu placówki.

Wszystkim osobom powierzającym dane, przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
 • sprostowania danych (poprawienie danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się),
 • żądania ich usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając odpowiedni wniosek w sekretariacie placówki lub drogą korespondencyjną na adres: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 90-252 Łódź, ul. Jaracza 40