Bezpieczna Szkoła ...

Jestem O.K.! »
Bezpieczna Szkoła »
Tak czy Nie »
Razem »
Śnieżna Kula »
Jestem sobą »
Program TROp »
Świetlica środowiskowa »
Świetlica profilaktyczna »
MOPR »
STRZYŻYNA »
TUKA/N »
Komisje d/s PARPA »
Szkolny Program Profilaktyczny »
TROpiK »


Wczesna profilaktyka przeciwdziałania agresji i przemocy program dla uczniów szkół podstawowych

Autorzy: Beata Morawska, Monika Świderska, Witold Skrzypczyk

Program Bezpieczna Szkoła adresowany jest przede wszystkim do dziesięcio - dwunastolatków, ma charakter wczesnej profilaktyki przeciwdziałania agresji i przemocy. Procedura jest odpowiedzią na zgłaszane przez pedagogów i nauczycieli zapotrzebowanie na program profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych, wśród których zjawisko występowania przemocy i agresji z każdym rokiem szkolnym nasila się coraz bardziej. Program zawiera elementy edukacyjne oraz ćwiczenia umiejętności społecznych realizowane w przystępnej formie aktywizującej uczniów.

Celem programu Bezpieczna Szkoła jest utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój oraz zmiana obiegowych przekonań na temat stosowania agresji i przemocy. Program akcentuje potrzebę rozwijania umiejętności współpracy, akceptacji i tolerancji inności oraz różnic pomiędzy rówieśnikami a także kształtuje pozytywny wizerunek własnej osoby.

Zgodnie z założeniami program jest realizowany w ciągu dwóch kolejnych dni (dwa razy po pięć godzin). W skład programu wchodzą zajęcia warsztatowe realizowane w dużej grupie - cała klasa, oraz przemiennie w dwóch małych grupach (dzielimy klasę na połowę). W związku z powyższym program realizują dwie osoby prowadzące.
Program zaopatrzony jest w materiały pomocnicze niezbędne do realizacji zajęć z uczniami (scenariusze zajęć, oraz atrakcyjne materiały dydaktyczne). Realizatorami programu mogą być psycholodzy, pedagodzy oraz inne osoby zajmujące się profesjonalnie pracą z dziećmi.

Program Bezpieczna Szkoła jest sprawdzoną, procedurą profilaktyczną powstałą na bazie kilkuletnich doświadczeń pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania, jest też programem, w którym dzieci chętnie uczestniczą i który bardzo dobrze trafia w problemy i trudności jakie napotykają właśnie w tym wieku. Jesteśmy przekonani, że powyższe działania zdecydowanie pozwolą uaktywnić i zachęcić nauczycieli szkół podstawowych do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi, a być może do zajęcia się profilaktyką na szerszą skalę.

Program przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć z dziećmi to dwudniowy warsztat szkoleniowy (2 x 7 godz.) zawierający zajęcia edukacyjne dotyczące zjawiska agresji i przemocy, wpływu postaw wychowawczych na zachowania się dzieci (2 godz.), elementy psychologii wychowawczej w obszarze postępowania z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo ADHD (1 godz.) oraz tworzenie procedur interwencyjnych w obszarze agresji na terenie szkoły (1 godz.). Szkolenie w wymiarze 10 godzin stanowi realizację zajęć wg. scenariusza programu Bezpieczna Szkoła.

Warsztat szkoleniowy - 14 godzin
Aktualności   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie   Dodaj wpis
PROM© 2004   powered by Smoq :)
modified 2013 by TM