Jestem O.K.! ...

Jestem O.K.! »
Bezpieczna Szkoła »
Tak czy Nie »
Razem »
Śnieżna Kula »
Jestem sobą »
Program TROp »
Świetlica środowiskowa »
Świetlica profilaktyczna »
MOPR »
STRZYŻYNA »
TUKA/N »
Komisje d/s PARPA »
Szkolny Program Profilaktyczny »
TROpiK »


Wczesna profilaktyka uzależnień - program dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych

Autorzy: Beata Morawska, Witold Skrzypczyk

Program Jestem O.K.! adresowany jest do jedenastolatków i dwunastolatków, ma charakter wczesnej profilaktyki uzależnień. Procedura jest odpowiedzią na zgłaszane przez pedagogów i nauczycieli zapotrzebowanie na program profilaktyczny dla młodszych uczniów szkół podstawowych. Zawiera elementy edukacyjne oraz ćwiczenia umiejętności społecznych realizowane w przystępnej formie aktywizującej uczniów.

Celem programu Jestem O.K.! jest utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój oraz zmiana obiegowych przekonań na temat stosowania środków psychoaktywnych. Program akcentuje potrzebę pracy dotyczącej rozwijania umiejętności odmawiania, podejmowania samodzielnych decyzji i kształtowania pozytywnego wizerunku samego siebie.

Program może być realizowany w formie zblokowanej - cztery godziny lekcyjne lub rozbity na dwa spotkania po dwie godziny. Pierwsza i druga lekcja przekazuje w formie warsztatu wiedzę na temat istoty uzależnienia, natomiast lekcja trzecia i czwarta uczy umiejętności odmawiania, odróżniania myśli wspierających od przeszkadzających - nieodłącznych części monologu wewnętrznego. Program zaopatrzony jest w materiały pomocnicze niezbędne do realizacji zajęć z uczniami (podręcznik dla prowadzących, puzzle, myśli monologu wewnętrznego) oraz atrakcyjne materiały towarzyszące, plakaty i naklejki. Realizatorami programu mogą być psycholodzy, pedagodzy oraz inne osoby zajmujące się profesjonalnie pracą z dziećmi.

Program profilaktyki uzależnień Jestem O.K.! jest sprawdzoną, chętnie realizowaną przez nauczycieli procedurą profilaktyczną a z ankiet ewaluacyjnych wynika, że jest też programem, w którym dzieci chętnie uczestniczą i który bardzo dobrze trafia w problemy i trudności jakie napotykają dzieci właśnie w tym wieku. Jestem przekonany, że powyższe działania zdecydowanie pozwolą uaktywnić i zachęcić nauczycieli szkół podstawowych do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi, a być może do zajęcia się profilaktyką na szerszą skalę.

Program szkoleniowy dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi to jednodniowe (ośmiogodzinne) szkolenie zawierające edukacje dotyczące inicjacji, zażywania i uzależnienia od środków psychoaktywnych, elementy psychologii rozwojowej oraz pracę wg. scenariusza programu Jestem O.K.! wraz z propozycjami zajęć na lekcje wychowawcze .

Warsztat szkoleniowy - 8 godzin
Aktualności   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie   Dodaj wpis
PROM© 2004   powered by Smoq :)
modified 2013 by TM