Śnieżna Kula ...

Jestem O.K.! »
Bezpieczna Szkoła »
Tak czy Nie »
Razem »
Śnieżna Kula »
Jestem sobą »
Program TROp »
Świetlica środowiskowa »
Świetlica profilaktyczna »
MOPR »
STRZYŻYNA »
TUKA/N »
Komisje d/s PARPA »
Szkolny Program Profilaktyczny »
TROpiK »


Program profilaktyki środowiskowej dla młodzieży

Na podstawie "Operation Snowball", USA.

Śnieżna Kula to program profilaktyki środowiskowej, której celem jest stworzenie w lokalnej społeczności stałego systemu wsparcia dla młodzieży oraz dorosłych, który umożliwiałby i promował działania związane ze zdrowym stylem życia, wolnym od alkoholu i narkotyków, ze szczególnym naciskiem na zaangażowanie młodzieży. Program został opracowany na podstawie amerykańskiego programu "Snowball" i przystosowany do polskich realiów w Profilaktyczno-Rozwojowym Ośrodku Młodzieży i Dzieci "PROM" w Łodzi.

Główne cele programu to:

  • przekazanie młodzieży i dorosłym rzetelnej informacji i wiedzy o uzależnieniach i ich wpływie na funkcjonowanie rodziny
  • stworzenie alternatyw w środowisku dla nadużywania alkoholu, narkotyków a także innych destruktywnych zachowań.
  • umożliwienie młodzieży oraz dorosłym współpracy w tworzeniu warunków do funkcjonowania we własnej zdrowej społeczności
  • umożliwienie młodzieży oraz dorosłym własnego rozwoju dzięki zachęcaniu do współdziałania ze sobą, do popierania się oraz opiekowania sobą nawzajem.
  • pogłębianie i wzmacnianie naturalnych systemów wsparcia od dawna występujących wśród młodzieży takich jak: koleżeństwo, przyjaźń, zaufanie i uczciwość.

Program Śnieżna Kula jest przeznaczony dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz dla osób dorosłych: pedagogów, wychowawców, rodziców zaangażowanych w pracę z młodzieżą i pełniących rolę specyficznych opiekunów i doradców.

Śnieżna Kula to przede wszystkim wyszukiwanie autentycznych liderów młodzieżowych potrafiących skupić wokół siebie grupy rówieśników, to umiejętne wspieranie inicjatyw liderów i grup, to aranżowanie spotkań dyskusyjnych na tematy interesujące młodzież, zwłaszcza te, które dotyczą ich własnego środowiska i otoczenia. To wreszcie nauka porozumiewania się i współpracy pomiędzy dorosłymi opiekunami a liderami młodzieżowymi i grupą. Ważnym elementem Śnieżnej Kuli są organizowane przynajmniej dwa razy w roku 2 - 3-dniowe zloty, które mają propagować sam program, jego ideę, a także tworzyć coś w rodzaju wielkiej rodziny Śnieżnej Kuli, do której chce się przynależeć.

Szkolenie - warsztat ma na celu przygotowanie uczestników do wprowadzenia programu Śnieżna Kula na swoim terenie. Jest przeznaczony dla grupy 20-osobowej - 10 opiekunów dorosłych i 10 liderów młodzieżowych, którzy są zainteresowani działaniami w dziedzinie profilaktyki środowiskowej. Program dwudniowego warsztatu obejmuje 15 godz. zajęć, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z filozofią programu, sposobami jego realizacji a także będą mogli w sposób aktywny uczestniczyć w zajęciach i ćwiczeniach będących elementami programu i poprzez uczestnictwo przygotować się do prowadzenia tego typu zajęć w swoim środowisku.
Osoby uczestniczące w warsztacie będą mogły założyć filię programu na swoim terenie, a także nawiązać aktywną współpracę z oddziałem Śnieżnej Kuli w Łodzi.

Warsztat szkoleniowy - 15 godzin
Aktualności   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie   Dodaj wpis
PROM© 2004   powered by Smoq :)
modified 2013 by TM