Świetlica profilaktyczna ...

Jestem O.K.! »
Bezpieczna Szkoła »
Tak czy Nie »
Razem »
Śnieżna Kula »
Jestem sobą »
Program TROp »
Świetlica środowiskowa »
Świetlica profilaktyczna »
MOPR »
STRZYŻYNA »
TUKA/N »
Komisje d/s PARPA »
Szkolny Program Profilaktyczny »
TROpiK »


Organizacja pracy szkolnej świetlicy profilaktycznej

Autor: Witold Skrzypczyk
Program dla nauczycieli i pedagogów prowadzących zajęcia w szkolnych świetlicach profilaktycznych

Efektywnie działająca świetlica profilaktyczna powinna mieć swoje odrębne pomieszczenie i być miejscem aktywności dla całej społeczności szkolnej. Swoim programem powinna obejmować wspieranie i aktywizowanie szkolnych ruchów liderskich oraz wszelkich inicjatyw uczniowskich. Wskazane byłoby aby pracownicy świetlic posiadali umiejętności wczesnego diagnozowania uczniów z zakresu problematyki uzależnień i innych problemów życiowych oraz wczesnej interwencji i prowadzenia zajęć edukacyjnych na temat alkoholizmu, narkomanii, agresji i przemocy zarówno z uczniami, jak i z rodzicami. Pracownicy świetlicy powinni znać i współpracować z innymi placówkami pomocowymi dla dzieci i młodzieży tworząc z tymi placówkami szeroką sieć pomocy w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych uczniów znajdujących się w obrębie ich działań.

Program szkoleniowo-warsztatowy dla osób prowadzących zajęcia w szkolnych ( nauczycieli, pedagogów) zawiera następujące obszary tematyczne:

  • Miejsce szkolnej świetlicy profilaktycznej szkolnym programie profilaktycznym.
  • Dlaczego środki psychoaktywne są atrakcyjne dla dzieci.
  • Specyfika uzależnienia od alkoholu i narkotyków.
  • Wstępna problemowa diagnoza uzależnienia.
  • Przemoc wobec dzieci (praca z rodzicem).
  • Ramowy model pracy szkolnej świetlicy profilaktycznej.
  • Planowanie pracy szkolnej świetlicy profilaktycznej

Program przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć z dziećmi to dwudniowy warsztat szkoleniowy. Zajęcia warsztatowe prowadzą specjaliści - praktycy: psycholodzy, pedagodzy, specjaliści terapii uzależnień z wieloletnim stażem pracy z młodzieżą z rodzin dysfunkcjonalnych.

Warsztat szkoleniowy - 15 godzin
Aktualności   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie   Dodaj wpis
PROM© 2004   powered by Smoq :)
modified 2013 by TM