Świetlica środowiskowa ...

Jestem O.K.! »
Bezpieczna Szkoła »
Tak czy Nie »
Razem »
Śnieżna Kula »
Jestem sobą »
Program TROp »
Świetlica środowiskowa »
Świetlica profilaktyczna »
MOPR »
STRZYŻYNA »
TUKA/N »
Komisje d/s PARPA »
Szkolny Program Profilaktyczny »
TROpiK »


Praca z dziećmi ze środowisk wysokiego ryzyka

Autorzy: Lidia Bit, Witold Skrzypczyk

Program dla osób pracujących z dziećmi ze środowisk wysokiego ryzyka ( np. w świetlicach środowiskowych)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z młodzieżą z rodzin alkoholowych w różnego rodzaju ośrodkach, poradniach, świetlicach terapeutycznych, klubach abstynenta itp., a także dla tych, którzy chcieliby zająć się taką pracą w przyszłości. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wykształcenie zawodowe predysponujące do pracy z dziećmi i młodzieżą lub udokumentowana długoletnia praktyka w tym zakresie.

Celem warsztatów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do uruchomienia i prowadzenia świetlicy środowiskowej oraz pracy z dziećmi z grup wysokiego ryzyka a także rozbudzenie w osobach uczestniczących w warsztatach kreatywności i umiejętności korzystania z istniejących procedur oraz własnych doświadczeń do tworzenia programów pomocy dla wyżej wymienionej populacji dzieci i młodzieży.

Zajęcia warsztatowe prowadzą specjaliści - praktycy: psycholodzy, pedagodzy, specjaliści terapii uzależnień z wieloletnim stażem pracy z młodzieżą z rodzin dysfunkcjonalnych.

Szkolenie składa się z sześciu sesji warsztatowych ( 5 X 2 dni ), co daje w sumie 10 dni szkoleniowych tj. 100 godz. szkolenia (w tym 25 godz. pracy własnej). Sesje organizowane są w odstępie przynajmniej dwóch tygodni, co pozwala uczestnikom warsztatów sprawdzać otrzymaną wiedzę i umiejętności we własnym miejscu pracy, a także pozwala na realizację zadań szkoleniowych pomiędzy sesjami.

Warsztat szkoleniowy - 100 godzin
Aktualności   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie   Dodaj wpis
PROM© 2004   powered by Smoq :)
modified 2013 by TM