Szkolny Program Profilaktyczny

Jestem O.K.! »
Bezpieczna Szkoła »
Tak czy Nie »
Razem »
Śnieżna Kula »
Jestem sobą »
Program TROp »
Świetlica środowiskowa »
Świetlica profilaktyczna »
MOPR »
STRZYŻYNA »
TUKA/N »
Komisje d/s PARPA »
Szkolny Program Profilaktyczny »
TROpiK »


Szkolny Program Profilaktyczny...
(konstruowanie, wdrażanie i ewaluacja działań)

Autor: Witold Skrzypczyk

Efektywnie działający Szkolny Program Profilaktyczny powinien zawierać różnorodne obszary oddziaływań na wszystkie grupy osób związane ze środowiskiem szkolnym. Szkolny Program Profilaktyczny stawia znaczne wyzwania nauczycielom i wychowawcom do kształcenia umiejętności wczesnego diagnozowania uczniów z zakresu problematyki uzależnień i innych problemów życiowych oraz wczesnej interwencji i prowadzenia zajęć edukacyjnych na temat alkoholizmu, narkomanii, agresji i przemocy zarówno z uczniami, jak i z rodzicami. Pracownicy szkoły w ramach Programu powinni znać i współpracować z innymi placówkami pomocowymi dla dzieci i młodzieży tworząc z tymi placówkami szeroką sieć pomocy w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych uczniów znajdujących się w obrębie ich działań.

Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności przeprowadzania diagnozy problemów szkolnych oraz tworzenia i realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego.

Szkolenie obejmuje trzy 7-mio godzinne sesje zawierające następującą tematykę:

  • Problematykę uzależnień (alkohol, narkotyki, nikotyna, itp.)
  • Problematykę agresji i przemocy
  • Pracę z rodzicami
  • Pomoc w sytuacjach problemowych - procedury interwencyjne
  • Zasady tworzenia i realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego

Zajęcia szkoleniowe prowadzą specjaliści - praktycy: psycholodzy, pedagodzy, specjaliści terapii uzależnień z wieloletnim stażem pracy z młodzieżą z grup wysokiego ryzyka.

Warsztat szkoleniowy - 21 godzin
Aktualności   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie   Dodaj wpis
PROM© 2004   powered by Smoq :)
modified 2013 by TM