Razem

Jestem O.K.! »
Bezpieczna Szkoła »
Tak czy Nie »
Razem »
Śnieżna Kula »
Jestem sobą »
Program TROp »
Świetlica środowiskowa »
Świetlica profilaktyczna »
MOPR »
STRZYŻYNA »
TUKA/N »
Komisje d/s PARPA »
Szkolny Program Profilaktyczny »
TROpiK »


Program wczesnej profilaktyki dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

Autor: Witold Skrzypczyk

Program wczesnej profilaktyki - warsztaty profilaktyczne dla młodzieży Razem są próbą uruchomienia procesu współpracy rówieśniczej opartej na przekonaniu, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje odnośnie swojego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i rozumie siebie. Proces ten promuje rozwój osobisty jednostek, nabywanie lepszych umiejętności komunikacji między ludźmi, kształtowanie umiejętności przywódczych, podejmowanie zdrowych decyzji w ważnych sprawach życiowych. Głównym celem programu jest zintegrowanie szkolnej społeczności oraz stworzenie systemu wsparcia dla młodzieży, który promowałby działania związane ze zdrowym stylem życia. Działania takie powinny obejmować naukę umiejętności przewodzenia w grupie, podejmowania i realizacji nowatorskich pomysłów oraz trenowanie samodzielności.

W działaniach tych główny nacisk położony jest na zaangażowanie samej młodzieży oraz:

  • Stworzenie warunków i umożliwienie uczestniczącym w programie zdobycia umiejętności efektywnej komunikacji (porozumiewania się), podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze stresem;
  • Umożliwienie uczestnikom budowania pozytywnego obrazu samego siebie;
  • Stworzenie pozytywnych, zdrowych warunków w otoczeniu, wspierających młodzież w podejmowaniu racjonalnych decyzji odnoszących się do zdrowego życia;
  • Zachęcenie młodzieży i dorosłych do współdziałania ze sobą, do popierania się oraz opiekowania sobą nawzajem;
  • Pogłębianie i wzmacnianie naturalnych systemów wsparcia od dawna występujących wśród młodzieży takich jak: koleżeństwo, przyjaźń, zaufanie i uczciwość;

Program jest przeznaczony dla grup około 30-osobowych (klasa). 12-godzinne zajęcia warsztatowe z młodzieżą są prowadzone przez dwóch przeszkolonych nauczycieli w przeciągu dwóch kolejnych dni (2 x 6 godzin).

Program przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć z dziećmi to dwudniowy warsztat szkoleniowy, zawierający część merytoryczną (zajęcia edukacyjne z takich obszarów jak: powstawanie grup wysokiego ryzyka, subkultury młodzieżowe, praca nad poczuciem własnej wartości i strategie działań profilaktycznych), oraz realizację zajęć wg. scenariusza programu Razem.

Warsztat szkoleniowy - 16 godzin
Aktualności   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie   Dodaj wpis
PROM© 2004   powered by Smoq :)
modified 2013 by TM