TROp - Trening Relacji Opiekuńczych

Jestem O.K.! »
Bezpieczna Szkoła »
Tak czy Nie »
Razem »
Śnieżna Kula »
Jestem sobą »
Program TROp »
Świetlica środowiskowa »
Świetlica profilaktyczna »
MOPR »
STRZYŻYNA »
TUKA/N »
Komisje d/s PARPA »
Szkolny Program Profilaktyczny »
TROpiK »


Rodzinny Program Profilaktyczny

Autorzy: Joanna Malinowska, Beata Morawska, Witold Skrzypczyk

Szkolenie specjalistyczne pogłębiające umiejętności edukacyjno-korekcyjne realizatorów programów korekcyjnych dla młodzieży wchodzącej w konflikt z prawem i eksperymentującą ze środkami psychoaktywnymi z procedurą Rodzinnego Programu Profilaktycznego "TROp - Trening Relacji Opiekuńczych"

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z wyższym wykształceniem pedagogicznym lub psychologicznym. Warsztat szkoleniowy nastawiony jest na pogłębianie umiejętności praktycznych przygotowujących o pracy profilaktycznej z rodzicami oraz z młodzieżą używającą bądź doświadczającą agresji i przemocy, których jedną z głównych przyczyn jest nadużywanie bądź eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi. Warsztat szkoleniowy przewiduje także czas na konsultacje oraz superwizję trudnych przypadków i sytuacji z którymi nie radzą sobie realizatorzy programów profilaktycznych.. W ramach warsztatu szkoleniowego uczestnicy zapoznają się z Rodzinnym Programem Profilaktycznym TROp - Trening Relacji Opiekuńczych.

Szkolenie realizatorów składa się z trzydniowej sesji warsztatowej - 24 godz. szkolenia i przeznaczone jest dla osób zajmujących się profesjonalnie pracą z dziećmi i młodzieżą. Składa się z treści pogłębiających umiejętności edukacyjne/wychowawcze oraz z treningu realizacji zajęć warsztatowych z młodzieżą, rodzicami oraz prezentacją zajęć wspólnych.

Celem warsztatów jest pogłębienie umiejętności edukacyjnych/praktycznych niezbędnych do efektywnej pracy profilaktyczno - korekcyjnej z młodzieżą z grup wysokiego ryzyka oraz umiejętność realizacji i posługiwania się scenariuszami Rodzinnego Programu Profilaktycznego "TROp".

Procedura profilaktyczna TROP obejmuje 9 sesji warsztatowych o charakterze edukacyjno - rozwojowym, osobno dla rodziców i dla młodzieży, realizowanych w tym samym czasie oraz trzy sesje wspólne (rodzice + dzieci). Przed sesjami wspólnymi rodzice i młodzież spotykają się oddzielnie na tzw. sesjach punktowych. W sumie program składa się z 18 sesji równoległych (2 x 9 sesji), dwóch sesji oceniających, 3 sesji wspólnych oraz sesji ewaluacyjnych przed rozpoczęciem programu i po jego zakończeniu. Badania ewaluacyjne programu polegają na wypełnieniu przez uczestników programu ankiet przed i po zakończeniu programu. Porównanie odpowiedzi w poszczególnych obszarach daje informacje o ewentualnych zmianach w relacjach i zachowaniach. Uzyskanie informacji o trwałości ewentualnych zmian wymaga dodatkowego badania ankietowego (odroczonego w czasie)

Trening Relacji Opiekuńczych TROp - Rodzinny Program Profilaktyczny jest procedurą przeznaczoną dla ośrodków ambulatoryjnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, świetlic środowiskowych itp. Poszczególne zajęcia lub bloki zajęciowe można także realizować w warunkach szkolnych.

Metody realizacji programu:

Program jest realizowany na grupie spotkaniowej (rotacyjnej lub zamkniętej). Sesje są ustrukturalizowane i zawierają następujące elementy:
 • Edukacje (poparte materiałami i/lub slajdami)
 • Ćwiczenia warsztatowe (grupowe i indywidualne)
 • Prace indywidualne
 • Omówienia (zgodnie z zasadami pracy grupowej)
Poszczególne sesje zawierają następujące obszary tematyczne:

Grupa dla młodzieży:
 • Praca w grupie
 • Umiem rozmawiać
 • Potrafię słuchać
 • Radzę sobie z emocjami
 • Znam swoje granice
 • Chcę podejmować świadome decyzje
 • Od uczciwości do miłości
 • Znam swoją wartość
 • Chcę być sobą
Grupa dla rodziców:
 • Rodzina
  Czego rodzina uczy dorosłych i dzieci - o funkcjach i zadaniach rodziny
 • Role i zadania w rodzinie
  Rola matki, rola ojca, znaczenie postaw rodzicielskich
 • Dialog czy monolog
  Jak rozmawiać by każdy wyszedł na swoje
 • Trudne emocje
  Jak przerywać błędne koło nieprzyjemnych emocji i zachowań
 • świadomość wielopokoleniowa
  Jak korzystać z własnych doświadczeń z dzieciństwa, aby być spełnionym rodzicem?
 • Odpowiedzialność
  Jak korzystać z rozsądku i uczuć przy podejmowaniu decyzji w sytuacjach kryzysowych
 • Miłość, godność i szacunek
  Jak dbać o "dobre klimaty" w rodzinie?
 • Realia i pozory
  Jak rodzice interpretują zachowania dzieci i ile w tym błędów, jak dzieci interpretują zachowania rodziców i kiedy mają rację
 • Jak żyć w zgodzie ze sobą?
  Jak zmieniać marzenia na program życia?
Grupy wspólne:
 • Moje miasto
 • Odpowiedzialność
 • Familiada
Aktualności   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie   Dodaj wpis
PROM© 2004   powered by Smoq :)
modified 2013 by TM