TUKA/N ...

Jestem O.K.! »
Bezpieczna Szkoła »
Tak czy Nie »
Razem »
Śnieżna Kula »
Jestem sobą »
Program TROp »
Świetlica środowiskowa »
Świetlica profilaktyczna »
MOPR »
STRZYŻYNA »
TUKA/N »
Komisje d/s PARPA »
Szkolny Program Profilaktyczny »
TROpiK »


Program zajęć korekcyjnych dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi

Autorzy: Witold Skrzypczyk oraz zespół ośrodka PROM

Wprowadzenie:

Program oparty jest na przekonaniu, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje dotyczące własnego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i zdolność rozumienia siebie, swoich zachowań oraz niezbędny zakres umiejętności społecznych. Program skierowany jest do specyficznej grupy młodych ludzi mających problemy wynikające z eksperymentowania bądź zażywania środków psychoaktywnych. Program zajęć korekcyjnych dostarcza podstawową wiedzę niezbędną do radzenia sobie bez używek, wyposaża pacjentów w umiejętności pozwalające na podejmowanie konstruktywnych decyzji w obliczu zagrożeń wynikających z dostępności środków psychoaktywnych i modelu życia związanego z piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków. Zajęcia grupowe są częścią szerszego programu korekcyjnego, w skład którego wchodzą Indywidualne Programy Korekcyjne (IPK) oraz spotkania realizowane zgodnie z ideą Dwunastu Kroków AA . Integralną częścią programu korekcyjnego dla młodzieży jest program pracy z rodzicami.
Program przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 15-19 lat, trafiającej do Ośrodka z powodu problemów związanych z piciem alkoholu lub braniem narkotyków ( leków itp.).

Główny cel:

Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych bez korzystania ze środków psychoaktywnych.

Szczegółowe cele programu:
 • Dostarczenie wiedzy na temat wpływu środków psychoaktywnych na własne życie i zdrowie.
 • Nabycie umiejętności kontrolowania zachowań destrukcyjnych w obszarach związanych z eksperymentowaniem ze środkami psychoaktywnymi
 • Nabycie umiejętności ułatwiających młodym ludziom funkcjonowanie w rodzinie oraz grupie rówieśniczej, dających możliwość samostanowienia i dbanie o zaspokajanie własnych potrzeb.
 • Umożliwienie budowania pozytywnego obrazu samego siebie.
 • Rozpoczęcie procesu samorealizacji.

Formy realizacji programu:

 • Podstawowy program korekcyjny realizowany jest 3 razy w tygodniu - 2 razy zajęcia grupy korekcyjnej + grupa na programie AA przez okres 3 - 6 miesięcy. Program uzupełnia grupa edukacyjna dla rodziców
 • Grupa podstawowa ma charakter rotacyjny i cykliczny, co umożliwia uczestnictwo w pełnym cyklu i zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, bez względu na moment wejścia na zajęcia.
 • Zajęcia prowadzone są przez specjalistów (psychologów, pedagogów,terapeutów uzależnień).
 • Wejście na program podstawowy poprzedza diagnoza problemowa, podpisanie kontraktu, zgoda na realizowanie Indywidualnego Programu Korekcyjnego oraz uczestnictwo w grupie wstępnej.
 • W trakcie realizacji programu pacjent powinien odbyć przynajmniej 5 konsultacji z terapeutą prowadzącym. Program zakłada również realizację zadań między kolejnymi sesjami (prace domowe).
 • Jeden raz w miesiącu grupa terapeutyczna poświęcona jest przyznawaniu punktów wg załączonej tabeli (załącznik nr 3). W zajęciach uczestniczy cały zespół psychologiczno - terapeutyczny prowadzący program.
 • Sesje spotkaniowe są ustrukturalizowane i zawierają następujące elementy:
  - mikroedukacja
  - ćwiczenia warsztatowe
  - omówienie części warsztatowej, pytania, wnioski itp.
  - prezentacje prac indywidualnych (zadań)
  - dzielenie się wrażeniami z prezentacji prac ( informacje zwrotne)

Tematy poszczególnych zajęć grupy podstawowej:

 • Dlaczego ludzie sięgają po środki psychoaktywne?
 • Kto uzależnia się od środków psychoaktywnych?
 • Nikotyna - specyfika uzależnienia.
 • Alkohol - specyfika uzależnienia.
 • Narkotyki i leki - specyfika uzależnienia.
 • Rodzina z problemem uzależnień. (część I)
 • Rodzina z problemem uzależnień. (część II)
 • Dlaczego robimy to czego potem żałujemy?
 • Co zmusza nas do robienia tego czego nie chcemy robić?
 • Uczucia i sposoby ich wyrażania.
 • Lęk.
 • Wstyd.
 • Złość.
 • Bliskość.
 • Przyjaźń.
 • Miłość.
 • Kim jestem?
 • Ja i mój system wartości.
 • Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie.
 • Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie.
 • Jak porozumiewać się z innymi ludźmi? (część I)
 • Jak porozumiewać się z innymi ludźmi? (część II)
 • Jak być sobą nie krzywdząc innych? (część I)
 • Jak być sobą nie krzywdząc innych? (część II)
 • Punkty oparcia w sobie.
 • Środowisko wspierające ( i nie tylko)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z wyższym wykształceniem pedagogicznym lub psychologicznym, wskazane jest uczestnictwo w szkoleniu 2-3 osób z tego samego miejsca pracy/organizacji. Szkolenie składa się z trzech sesji warsztatowych (3 dni + 3 dni + 2 dni), co daje w sumie 8 dni szkoleniowych tj. 70 godz. szkolenia (54 godziny pracy warsztatowej oraz 16 godzin pracy własnej - zadania pomiędzy sesjami). Sesje organizowane są w odstępie przynajmniej jednego miesiąca.

Warsztat szkoleniowy - 70 godzin
Aktualności   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie   Dodaj wpis
PROM© 2004   powered by Smoq :)
modified 2013 by TM