Strzyżyna ...

Jestem O.K.! »
Bezpieczna Szkoła »
Tak czy Nie »
Razem »
Śnieżna Kula »
Jestem sobą »
Program TROp »
Świetlica środowiskowa »
Świetlica profilaktyczna »
MOPR »
STRZYŻYNA »
TUKA/N »
Komisje d/s PARPA »
Szkolny Program Profilaktyczny »
TROpiK »


Turnus korekcyjno-rehabilitacyjny dla dzieci alkoholików

Opracowanie programu:
Beata Morawska, Witold Skrzypczyk

Turnus "Strzyżyna" jest propozycją 13-dniowego programu zajęć korekcyjno-rehabilitacyjnych dla dzieci alkoholików przeznaczonych do realizacji w formie wyjazdowej (propozycja na ferie szkolne, wakacje itp.). Program jest sprawdzoną procedurą korekcyjną realizowaną od kilkunastu lat we współpracy z PARPA w Warszawie. Składa się z zajęć psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych (praca społecznością terapeutyczną), wzbogaconych spotkaniami na grupach wsparcia (samopomocowych) posługujących się filozofią "12 Kroków" (Alateen). Konstrukcja programu wspiera i pozwala śledzić przebieg procesu grupowego. Program umożliwia uświadomienie i odreagowanie doświadczeń traumatycznych, przeżywanych w rodzinie z problemem alkoholowym (zajęcia podczas pierwszego tygodnia trwania turnusu) oraz dostarcza wiedzy i umiejętności radzenia sobie w specyficznym środowisku rodzinnym, co pozwala na uporządkowanie procesów terapeutycznych i łagodne zainicjowanie procesu samorealizacji.

Turnus "Strzyżyna" jest propozycją 13-dniowego programu zajęć korekcyjno-rehabilitacyjnych dla dzieci alkoholików przeznaczonych do realizacji w formie wyjazdowej (propozycja na ferie szkolne, wakacje itp.). Program jest sprawdzoną procedurą korekcyjną realizowaną od kilkunastu lat we współpracy z PARPA w Warszawie. Składa się z zajęć psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych (praca społecznością terapeutyczną), wzbogaconych spotkaniami na grupach wsparcia (samopomocowych) posługujących się filozofią "12 Kroków" (Alateen). Konstrukcja programu wspiera i pozwala śledzić przebieg procesu grupowego. Program umożliwia uświadomienie i odreagowanie doświadczeń traumatycznych, przeżywanych w rodzinie z problemem alkoholowym (zajęcia podczas pierwszego tygodnia trwania turnusu) oraz dostarcza wiedzy i umiejętności radzenia sobie w specyficznym środowisku rodzinnym, co pozwala na uporządkowanie procesów terapeutycznych i łagodne zainicjowanie procesu samorealizacji.

Głównym celem programu jest:

Kreowanie liderów grup samopomocowych i grup wsparcia dla dzieci alkoholików.

Cel ten realizowany jest poprzez:

Dostarczenie wiedzy o uzależnieniu oraz wpływu picia alkoholu na życie w rodzinie.
Uświadomienie uczestnikom możliwości pomocy w specjalistycznych ośrodkach, w grupach samopomocowych Alateen lub podobnych grupach wsparcia.
Kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z zażywaniem alkoholu i środków odurzających.
Zainicjowanie procesu samorealizacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z wyższym wykształceniem pedagogicznym lub psychologicznym, wskazane jest uczestnictwo w szkoleniu 2-3 osób z tego samego miejsca pracy/organizacji.

Szkolenie składa się z trzydniowej sesji warsztatowej ( 3 x 8 godzin) pozwalającej zapoznać się z filozofią programu, poszczególnymi zajęciami i procedurami każdego dnia turnusu (13 dni). Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe (podręcznik zawierający scenariusze zajęć) oraz certyfikat pozwalający na samodzielne prowadzenie turnusów.

Aktualności   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie   Dodaj wpis
PROM© 2004   powered by Smoq :)
modified 2013 by TM