Szkolenia

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy diagnostycznej, korekcyjnej i terapeutycznej oraz realizacji inicjatyw profilaktycznych w środowisku lokalnym, zespól Ośrodka PROM opracował szereg procedur profilaktycznych i korekcyjnych, które przekazuje od wielu lat nauczycielom, pedagogom, psychologom oraz pracownikom placówek pomocowych zainteresowanych wzbogacaniem swoich kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych.

Naszym celem jest inspirowanie, organizowanie oraz prowadzenie dokształcania, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia.

AUTORSKIE PROCEDURY PROFILAKTYCZNE:

Jestem O.K.!, Bezpieczna Szkoła, Tak czy Nie, Razem, MOPR, WIR, Śnieżna Kula, Jestem Sobą

AUTORSKIE PROCEDURY KOREKCYJNE:

TROp, TROPiK, Strzyżyna, TUKA/N

PROPOZYCJE SZKOLENIOWE:

Jestem O.K.!program profilaktyki uzależnień dla młodszych uczniów szkół podstawowych

Bezpieczna Szkołaprogram profilaktyki agresji rówieśniczej dla młodszych uczniów szkól podstawowych

Tak czy Nieprogram profilaktyki selektywnej, dedykowany dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

Razemprogram profilaktyki uniwersalnej i integracji dla dzieci i młodzieży

MOPRprogram profilaktyki uniwersalnej, promujący zdrowy styl życia, angażujący liderów młodzieżowych

WIRprogram profilaktyki uniwersalnej, promujący zdrowy styl życia, angażujący liderów młodzieżowych, profilaktyka uzależnień i przemocy

Jestem sobąrozwojowy program profilaktyki uniwersalnej, promujący zdrowy styl życia, rozwijający kompetencje społeczne

TROpprogram profilaktyczny wspierający relacje rodzinne

Strzyżynaprogram turnusu terapeutycznego dla młodzieży z rodzin obarczonych problemem uzależnienia

TUKA/Nprogram korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi

Informacje oraz zgłoszenia na warsztaty szkoleniowe:

42/630 03 73

602 863 519

mailowo: prom@prom.org.pl

lub osobiście pod adresem Ośrodka PROM: Jaracza 40 w godzinach 14.00-20.00

Ze względu na warsztatowy charakter proponowanych przez nas szkoleń, każde z nich przewidziane jest wyłącznie dla grup (nie szkolimy pojedynczej osoby). Koszty szkolenia obejmują:

  • materiały do udziału w zajęciach szkoleniowych
  • materiały do samodzielnej realizacji programu (podręcznik i ew. materiały pomocnicze)
  • usługę szkoleniowca/szkoleniowców
  • dojazd do miejsca szkolenia
  • zakwaterowanie (nocleg oraz wyżywienie) szkoleniowca/szkoleniowców

W przypadku realizacji szkolenia na terenie Ośrodka PROM, nie zapewniamy noclegu oraz wyżywienia (obiady).

Ze względu na różnice między poszczególnymi szkoleniami w zakresie: czasu trwania, liczby zaangażowanych osób szkolących, wyposażeniu w materiały pomocnicze, koszt szkoleń wymaga indywidualnej kalkulacji uwzględniającej także liczebność grupy oraz miejsce realizacji.

Zapraszamy !