TROpiK

Trening Relacji Opiekuńczych i Kontroli zachowań

Program szkolenia realizatorów

Jestem O.K.! »
Bezpieczna Szkoła »
Tak czy Nie »
Razem »
Śnieżna Kula »
Jestem sobą »
Program TROp »
Świetlica środowiskowa »
Świetlica profilaktyczna »
MOPR »
STRZYŻYNA »
TUKA/N »
Komisje d/s PARPA »
Szkolny Program Profilaktyczny »
TROpiK »


Trening Relacji Opiekuńczych i Kontroli zachowań - TROPiK jest próbą uaktywnienia naturalnych zasobów opiekuńczych w relacji rodzic - dziecko oraz dziecko - rodzic oraz zmotywowania do stałego zajmowania się dbaniem o relacje służące rodzinie i poszczególnym jej członkom. Program jest przeznaczony dla rodzin nastolatków, których zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne można powiązać z utratą kontroli i kompulsywnym korzystaniem z komputera, Internetu, hazardu, zakupów oraz eksperymentowaniem ze środkami psychoaktywnymi. Głównymi odbiorcami programu jest młodzież w wieku 14-18 lat oraz ich rodzice.

Program obejmuje 9 sesji warsztatowych o charakterze edukacyjno – rozwojowym, osobno dla rodziców i dla młodzieży, realizowanych w tym samym czasie oraz trzy sesje wspólne (rodzice + dzieci). Przed sesjami wspólnymi rodzice i młodzież spotykają się oddzielnie na tzw. sesjach punktowych. W sumie program składa się z 18 sesji równoległych (2 x 9 sesji), dwóch sesji oceniających, 3 sesji wspólnych oraz sesji ewaluacyjnych przed rozpoczęciem programu i po jego zakończeniu.

Szkolenie realizatorów programu to trzy dni pracy warsztatowej (21 godzin) w następujących obszarach:

Dzień pierwszy - doskonalenie kompetencji zawodowych

 • Omówienie programu TROPiK i jego celów
 • Sprawność w zarządzaniu komunikatami werbalnymi i niewerbalnymi
 • Cechy dorosłego lidera (modalność zmysłowa, style liderskie, wyrażanie trudnych uczuć)
 • Prowadzenie efektywnej dyskusji
 • Skuteczna prezentacja siebie i treści
 • Optymalizowanie warunków pracy z zespołami

Dzień drugi - prezentacja programu

 • Grupa dla młodzieży (prezentacja „Decyzje pozornie nieistotne”)
 • Grupa dla rodziców (prezentacja „Odpowiedzialność”)
 • Grupa wspólna (prezentacja sesji „Moje miasto”)
 • Przegląd materiałów
 • Podział na zespoły i losowanie

Dzień trzeci - umiejętności praktyczne

 • Przygotowanie do części praktycznej
 • Prezentacje praktyczne – kolejno poszczególne grupy
 • Procedura „Karuzela” – radzenie sobie z trudnymi postawami, rewizja osobistych zasobów
 • Ewaluacja szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z wyższym wykształceniem pedagogicznym lub psychologicznym, wskazane jest uczestnictwo w szkoleniu 2-3 osób z tego samego miejsca pracy/organizacji. Szkolenie składa się z trzydniowej sesji warsztatowej (21 godzin)

Aktualno¶ci   Artykuły   O nas   Kadra   Program   SPDN Profilaktyka   Pomarańczowa linia   Alateen   Młodzi o sobie   Dodaj wpis
PROM© 2004   powered by Smoq :)
modified 2013 by TM